سالنامه‌یا ئه‌كادیمى

زانكۆیا زاخۆ

 • ســـــــــــــــــــــمستهرێ بـــــــــــــــــــهارێ

 • دهستپێكرنا خواندنا سمستەرى: 19-01-2020
 • ئەزموونێن نیڤا سمستەرى: 08-03-2020 To 19-03-2020
 • خوه بەرهەفكرن و پێداچون: 02-05-2020 To 07-05-2020
 • ئەزموونێن دوماهیكا سمستەرى/ خولا ئێكێ: 09-05-2020 To 21-05-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن خولا ئێكێ: 31-05-2020
 • پێشكێشكرنا نەرازیبوونا: 01-06-2020 To 02-06-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن نەرازیبوونان: 04-06-2020
 • ئەزموونێن خولا دووێ: 13-06-2020 To 20-06-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن خولا دووێ: 24-06-2020
 • پێشكێشكرنا نەرازیبوونا: 25-06-2020 To 27-06-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن نەرازیبوونان: 29-06-2020
 • ســـــــــــــــــــــمستهرێ پـــــــــــــــــــــــاییزێ

 • دهستپێكرنا خواندنا سمستەرى: 01-09-2019
 • ئەزموونێن نیڤا سمستەرى: 20-10-2019 To 31-10-2019
 • خوه بەرهەفكرن و پێداچون: 08-12-2019 To 14-12-2019
 • ئەزموونێن دوماهیكا سمستەرى/ خولا ئێكێ: 15-12-2019 To 28-12-2019
 • راگەهاندنا ئەنجامێن خولا ئێكێ: 02-01-2020
 • پێشكێشكرنا نەرازیبوونا: 05-01-2020 To 06-01-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن نەرازیبوونان: 07-01-2020
 • ئەزموونێن خولا دووێ: 12-01-2020 To 18-01-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن خولا دووێ: 21-01-2020
 • پێشكێشكرنا نەرازیبوونا: 22-01-2020
 • راگەهاندنا ئەنجامێن نەرازیبوونان: 23-01-2020

سالنامه‌یا چالاكیان