نامه‌یێن زانستى

نامه‌يێن زانستى زێده‌تر بخوينه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (عمر ایاد عبدالكریم) هاته‌ ئه‌نجامدان

20 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 15/11/2015 ل ده‌مژمێر (9:00) سپێدێ، ل هۆلا كیمیایێ ل فه‌كۆ ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (داود سعدالله عبدالله) هاته‌ ئه‌نجامدان

18 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 15/11/2015 ل ده‌مژمێر (11:00) سپێدێ، ل هۆلا كیمیایێ ل فه‌ك ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (ئیبراهیم سلو حمد) هاته‌ ئه‌نجامدان

17 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 15/10/2015 ل ده‌مژمێر (11:00) سپێدێ، ل هۆلا كیمیایێ ل فه‌كۆلتیا زانست، گه ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (سگڤان یونس موسى) هاته‌ ئه‌نجامدان

17 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 12/11/2015 ل ده‌مژمێر (11:00) سپێدێ، ل هۆلا كیمیایێ ل فه‌كۆلتیا زانست، گه ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (محمد عباس حمید) هاته‌ كرن

06 December 2015

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 3/12/2015 لده‌مژمێر (9:00) سپێدێ، ل زانكۆیا زاخۆ ل فه‌كۆل ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابى (ئه‌ختیار ئه‌حمه‌د ئه‌حمه‌د) هاته‌ كرن

01 December 2015

ل ڕۆژا دووشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 30/11/2015 لده‌مژمێر (9:00) سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ ل هۆلا سمیناران ـ فه‌كۆلتی ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابیا خواندنا بلند (نفل صالح اسلام) هاته‌ كرن

01 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 12/11/2015 لده‌مژمێر (9:00)ى سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ ل هۆلا سمیناران ـ فه‌كۆ ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابى (هه‌ژار عبدالله حسین) هاته‌ كرن

01 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 26/11/2015 لده‌مژمێر (9:00 )ى سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ هۆلا سمیناران ـ فه‌كۆل ...

زێده‌تر بخوینه‌